Tekstityyppi
Blade regular
Huippukokki Sasu Laukkonen muotoilee veitsiä terävämmiksi ja toimivammiksi.  Sasu on perehtynyt teroittamiseen niin tarkasti, että on aloittanut veitsien teroittamisen muillekin huippukokeille. Jotta veitsien muotoilun tärkeys tulisi esiin, idea oli muotoilla Sasun veitsille oma fontti. Kaikki, mitä Sasu kertoo veitsistään, voidaan nyt sanoa omalla Sasu Blade -tekstityypillä terävästi. Oli jatkossa kyse veitsien teroituksesta tai Sasun omista veitsisarjoista, intohimo veitsiin on muotoiltu tähän tekstityyppiin.
SASU BLADE uppercase
ABCDEFGHI
JKLMNOPQ
RSTUVWXY
ZÅÄÖ!?&%€
SASU BLADE lowercase
abcdefghi
jklmnopq
rstuvwxy
zåäö©®™@
SASU BLADE NUMBERS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
The quick brown
fox jumps over
the lazy dog